Yhteystietoni

 

Sukututkimusaarteitani...

 

Hyömäki hyväkylä...

 

Alvettula aina kiva...

ETUSIVU

ESITTELY

TEOKSET

SUKUTUTKIMUS

Ikaalinen

Hauho

Luopioinen

Pälkäne

Lemin Nikuset

KYLÄTUTKIMUS

Alvettula

Hyömäki

YHDISTYS JA SEURATOIMINTA

OMIA TEKSTEJÄ

julkaistuja ja ennen julkaisemattomia

WANHOJA PARANNUSTAPOJA,

USKOMUKSIA JA UNIA

RUOKAPERINNETTÄ

SANONTOJA JA SUTKAUTUKSIA

KUVAGALLERIA

Hauhon Alvettulan kylän nimestä

 

Alvettula -nimen alkuperää on tutkittu monien eri tutkijoiden voimin, niin myös nimen alkuperästä on olemassa eri käsityksiä ja tulkintoja.

 

Tutkija Väinö Maula on kirjassa ”Alvettulan kahdeksantuhatta vuotta tutkimuksien ja päätelmien valossa 1979” perehtynyt P. Pajusen tutkimukseen, siinä tutkimuksessa Alvettulan nimi viittaisi ”joen uomaan” ja alkunimenä olisi ollut ”albito” muinais-skandinaavista alkuperää oleva nimi.

 

Kielentutkija Heikki Ojanen on ensin päätynyt muinaisruotsalaisen miehen nimeen Algot jota hän piti Alvettulan alkunimenä. 

 

Myöhemmin hän päätyi kuitenkin otaksumaan että Alvettula -nimi juontaa sukunimestä Almuinen tai Almanen nimestä.

 

H. Pipping puolestaan löysi sanasta Alvettula joutsenta merkitsevän sanan ”Alut” joka niin ikään kuuluu muinais- skandinaaviseen sanastoon.

 

Vielä on V. Nissilä, hän on päätynyt selitykseen, että Alvettula sanan pohjana ovat olleet Koivistolta peräisin olevat nimet Alvatin ja Alvatinniemi, näiden pohjana olisi ollut myös skandinaavinen miehen nimi Hallvard.

 

2008 ilmestyneessä Karttakeskuksen julkaisemassa kirjassa ”Suomalainen paikannimikirja” on koottu edellisten tutkijoiden pohdinnat yhteen ja lisänä on ollut vielä lähteitä Uuno Säilän ja Carl Thorsin tutkimuksista.

Päätelmänä on, että Alvettula nimi olisi ollut alkujaan miehen nimi ja sen jälkeen talon, josta se on muuttunut myöhemmin kylän nimeksi, ihan niin kuin Heikki Ojanen oli aiemmin pohdinnoissaan päätynyt.

 

Alvettulalle löytyy Hauhon Rippikirjoissa erilaisia kirjoitusmuotoja esim. vuodelta 1694: Alvettula, Alvetula, Allvettula ja Allfwettula, näissä tapauksissa on ollut rippikirjaan kirjaajalla ja sen jälkeen myös kirjoituksen tulkitsijalla nimen muodostumisessa oma tulkintansa.

 

Nimen eri muotoina eri asiakirjoista V. Maula mainitsee mm: miehet Peder ja Larens i Aluctula vuodelta 1431, lautamies Jöns Söppä i Aluuttula v. 1433, Alfuotula joka muoto mainitaan v. 1563 Lautsiaa ja Alvettulaa koskevassa asiakirjassa.

 

Lähdeluettelo

  • Karttakeskus. (2007). Suomalainen paikannimikirja.

  • Koskimies, t. Y. (1985). Hauhon Luopioisten ja Tuuloksen historia I. Hauhon, Luopioisten ja Tuuloksen kunnat.

  • Maula, V. (1987). Alvettulan kahdeksantuhatta vuotta tutkimusten ja päätelmien valossa osa II.

  • Sukututkimusseura, S. (ei pvm). Hiski. Noudettu osoitteesta http://hiski.genealogia.fi/hiski/2hvc6p

 © Marjatta Tuomisto