Yhteystietoni

 

Sukututkimusaarteitani...

 

Hyömäki hyväkylä...

 

Alvettula aina kiva...

ETUSIVU

ESITTELY

TEOKSET

SUKUTUTKIMUS

Ikaalinen

Hauho

Luopioinen

Pälkäne

Lemin Nikuset

KYLÄTUTKIMUS

Alvettula

Hyömäki

YHDISTYS JA SEURATOIMINTA

OMIA TEKSTEJÄ

julkaistuja ja ennen julkaisemattomia

WANHOJA PARANNUSTAPOJA,

USKOMUKSIA JA UNIA

RUOKAPERINNETTÄ

SANONTOJA JA SUTKAUTUKSIA

KUVAGALLERIA

Katisten alueen asukasyhdistys

 

Katisten alueen asukasyhdistys ry.

 

Näin meillä  Hämeenlinnan Katisissa…

 

Yhdistyksen perustaminen

Päätös yhdistyksen perustamiseksi tehtiin jo vuonna 2008 taloyhtiömme historian ensimmäisessä yhteisessä pikkujoulu juhlassa.

Virallisesti yhdistys perustettiin 21.1.2009.

 

Toiminnan tavoitteet

Yhdistyksen toiminnan päätavoitteeksi kirjattiin senioritoiminta ja sen kehittäminen. Tämä linjaus ei kuitenkaan sulje eikä ole sulkenut pois muutakaan toimintaa.

 

Tavoitteemme on asua omassa kodissamme tutussa ja turvallisessa ympäristössä, ystävien ja tuttavien ympäröimänä mahdollisimman pitkään ja ennen kaikkea mahdollisimman terveenä ja toimintakykyisenä.

Toimintamme lähti alkuun asukkaiden omista tarpeista ja toiveista.

Yhdistys on järjestänyt t asukkaille mm. liikunnan ohjausta, teatteritapahtumia, verenpaineen mittausta, hyvinvointipalveluja (kampaaja, hieroja ja jalkahoitaja)

Yksi päätavoitteistamme on toimia asukkaan lähellä ja tuoda mm. hyvinvointipalveluja ”kotiin” (hieroja, jalkahoitaja ja parturikampaaja)

Kaikessa toiminnassamme pyrimme kuitenkin huomioimaan asukkaan yksityisyyden.

 

Miten asetetut tavoitteet ovat näkyvissä  päivittäisessä elämässä

 

….tunnemme toisemme:

Meillä on nimet, tiedämme missä kukin asuu jne. emme ole enää joku ”se punahattuinen hieno rouva” tai ”se pitkä ja ryhdikäs mies”

 Em. on antanut meille turvallisen ja tutun yhteisön, emme myöskään pelkää pyytää apua jos sitä tarvitsemme

 

...olemme saaneet uusia ystäviä

olemme saaneet uusia ystäviä mm. lenkkipoluille ja erilaisiin harrastuksiin

 

…olo on turvallinen : Toisten asukkaiden tunteminen lisää turvallisuutta. Jos tarvitsee apua niin sitä  uskaltaa kysyä naapurilta.

 

…yhteisöllisyys

mm.  yhteisiä kokoontumisia-, liikuntahetkiä-, virkistysreissuja teatteriin.

kesätoimintana pihapelit, yhteiset kahvihetket pihalla jne. 

 

Muuta toimintaa

Vuoden alusta aloitti kalakerho toimintansa ja askartelukerho erottuu myös omana harrastuskerhonaan yhdistyksen muusta toiminnasta. Lasten kerho aloittelee myöskin toimintaansa.

Kesäisin varsinainen järjestetty toiminta viettää lomaa, mutta pihapiiriin kokoonnutaan kerran viikossa turinoimaan, juomaan kahvia ja pelaamaan pihapelejä.

 

Kaksi toiminnan vuotta takana, kolmas alussa

Ensimmäinen vuosi =Tiedon vuosi

Viime vuosi (2009) oli meillä ”Tiedon keräyksen” vuosi, meillä oli tietoiskuja ja tiedotustilaisuuksia eri aloilta, jotka auttoivat ikäihmisiä etsimään tietoa kaupungin palveluista ja myös muilta sektoreilta.  mm. Muistiyhdistys, Omaiset ja läheiset, Hml:n kaupungin ikä + 70,

 kaupungin sosiaalipalvelut, kaupungin ravitsemusterapeutti jne.

Sen lisäksi oli henkilökohtaista neuvontaa, joilla asukkaista ohjattiin hakemaan heille kuuluvia lakiin perustuvia etuuksia,viimeisenä takuueläke

Olimme yksi Linnaseudun Kylät ja korttelit hankkeen kylätutkimuskylistä, tämä tutkimus ei ole vielä valmistunut (2011)

 

Toinen vuosi  (2010) = Liikunnan vuosi

TT-hanke (Terveys ja Toimintakyky)

Ikäihmisten kotona selviytymisen tärkein asia on pitää lihaskuntoa yllä että pystyy selviämään kotona toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään.

 

KKI:ltä (Kunnossa kaiken Ikää) saimme rahallista tukea liikunnan ohjaajien palkkaukseen.

Näillä varoilla on perustettu uusia liikuntaryhmiä mm. allasjumpparyhmä HML:n Voutilakeskuksessa, keilaryhmä läheisellä keilahallilla sekä painonhallintaryhmä.

Hamk:n terveydenhoitoalan oppilaat olivat valmistaneet meille oppaita joissa saimme kotiin uusia jumppa-ohjeita, ohjeita ikä-ihmisten ravitsemukseen, painonhallintaan ja yleensä liikunnan merkityksestä ikä-ihmisten arjessa.

 

Yhdistyksen jäsenten omaehtoista liikuntaa on tuettu myös yhdistyksen muiden varojen puitteissa. (uimahalli, kaupungin liikuntakortti, kansalaisopiston liikuntaryhmät jne.)

Tuolijumppa on jatkunut jo olemassa olevan toimintana.

 

Ideakilpailun voitto

Helsingin yliopiston Leppoisa Lähiömme-hanke ja Kotitalo-lehti järjesti valtakunnallisen ideakilpailun syksyllä 2010 taloyhtiöiden yhteisten tilojen käytöstä.

Tämän  valtakunnallisen kilpailun voitimme maininnalla: ”Katistentie 100 on onnistunut asukasyhdistyksensä aktiivisella ja suunnitelmallisella toiminnalla ottamaan taloyhtiön yhteistilat monipuoliseen, kekseliääseen ja ympäristöystävälliseen käyttöön. joka huomioi eri asukasryhmät.”

 

Vuoden 2011 pääteema on asukkaan turvallisuuden lisääminen

Pelastustoimilaissa on tällä hetkellä taloyhtiöille suomessa asetettu velvoitus laatia pelastussuunnitelma ja sitä on myös pidettävä ajan tasalla (päivittämisvelvoite.)

Yhdistys hyväksyi vuosikokouksessaan vuoden 2011 pääteemaksi turvallisuuden.

Tosin turvallisuuteen on kiinnitetty huomio yhdistyksen perustamisesta lähtien.

Turvakaiteita ja valaistusta on lisätty taloyhtiön toimesta, yhdistyksemme kokosi arjen ohjeita ilmoitustaululle mm. aiheista miten varautua influenssa kauteen, myrskyyn, sähkökatkoksiin jne.

Viime vuonna 2010 otimme jo varaslähdön turvallisuuden tiimoilta, poliisi kävi kertomassa katu-ja liikenne turvallisuudesta, omaisuuden suojaamisesta jne.

Pääsimme kurkistamaan myös hätäkeskukseen ja saimme konkreettisia neuvoja miten toimia hätätilanteessa kun soitta 112:n.

Taloyhtiössämme asuva Vapepa (vapaaehtoinen pelastustyö) aktiivinen toimija antoi ohjeita kuinka varautua esim. myrskyyn tai muuhun luonnonmullistukseen, mitä tehdä jos naapuria ei ole nähty palaavan kotiinsa jne.

 

Vuoden teeman tavoitteet.

Tavoitteenamme on koota turvallisuuteen liittyvät asiat ”yksiin kansiin” mahdollisten yhteistyökumppaneidemme kanssa, selkokielellä ja tiivistettynä jokaisen asukkaan käyttöön.

Toivomme että onnistumme saamaan aikaan mallin, jota voisi toteuttaa myös muualla ja siitä saataisiin meille yksi turvallisuutta lisäävä työkalu.

Asukasyhdistyksen tekemä turvallisuuteen liittyvä työ katsoo asiaa lähinnä ikäihmisten näkökulmasta jättämättä huomiotta kuitenkaan muitakaan ikäryhmiä.

 

Valtakunnalliset hankkeet ja ohjelmat

 

 

Pelottomat puistot - kodikkaat kortteli kaupunkien turvallisuusohjelma

Sisäasianministeriö asetti hankkeen sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta.

Tähän valmisteluun otettiin mukaan 16:sta  suurinta kaupunkia, yksi näistä 16:sta oli Hämeenlinna.

 

Sisäasianministeriön julkaisu 33/201

 

 

Samaan aikaan kaupungilla on ollut työn alla seudullisen – Hattula, HML ja Janakkala – turvallisuussuunnitelman päivittäminen.  ( Kehittämispäällikkö Antti Leinikka)

 

Yhteistyökumppanimme 2009-

 

KKI-Likes (Kunnossa kaiken ikää ohjelma) saamamme tuki myönnetty liikunnan ohjaukseen

HAMK:Hämeen Ammattikorkeakoulu ( Hoitotyön opiskelijat toimivat jumpanohjaajina KKI-tuella)

Hämeenlinnan omaishoitajat ja läheiset (asiatuntijaluennot)

Muisti-Luotsi Hämeenlinna (asiantuntijaluennot)

Hml:n Kutalan päiväkoti (eskariryhmä Myllytontut, (vierailut päiväkodissa ja päiväkodin vastavierailut meillä, yhteisen kevättapahtuman ja yhteisten myyjäisten suunnittelu vuonna 2011, ”tarinamummon” vierailut päiväkodissa jne.

Hämeenlinnan poliisilaitos( asiantuntijaluento turvallisuudesta kotona ja kodin ulkopuolella)

Hämeenlinnan kaupunki  ( rvitsemusterapeutti, ikä + 70 palvelu, sosiaalipalvelut, Liikuntahallit Oy.

Linnaseutu ry.  (Kylätutkimus, Kyläsuunnitelma)

Hämeen kylät ry. (yhteistyö aluillaan)

Hämeenlinnan  Setlementti (järjestötyön koordinaatin asiantuntemus)

Väli-Suomen Ikä-kaste Polkka-hanke : Meillä on ollut onni päästä mukaan Ikä-Kaste ohjelman Polkka-hankkeeseen syksyllä 2009, innovatiivisena ja uudenlaisen ajattelun tavan omaavina ”senioreina”

Toimintamme on Polkka-hankkeen toimesta ”mallinnettu” ja näin sitä on mahdollista levittää myös pienin viilauksin samantyyppisiin kerrostalo yhteisöihin ja miksei muihinkin pienempiin taloyhteisöihin.

Polkka-hankkeen kanssa teimme  syksyllä  2010 iltapäivä vierailun Hauhon Koivukotoon. Siellä katseltiin dioja Alvettulan kylästä ja samalla muisteltiin kylässä ennen asuneita ihmisiä ja kerrattiin tanssipaikat ja tienristit missä käytiin aikoinaan riiuulla.

 

mt